Användare

Arbetet i ProjectManager ser olika ut för olika användare. Projektdeltagare använder främst programmet för att få information och registrera tid. Projektledare och administratörer gör detsamma men använder också programmet för administration och rapporter.

Användarroll och behörighetsnivå

SEadmreguser

Det finns tre olika användarroller i systemet; projektdeltagare, projektledare och administratör. Rollerna har olika rättigheter inställda från början men dessa kan struktureras så att behörigheterna överensstämmer med varje organisations önskemål. Behörigheterna kan dessutom justeras på individnivå. Det är enbart inställningar som rör hela organisationen som inte kan administreras av någon annan än administratören.

Projektledare och projektdeltagare kan se både sina egna och andra användares uppgifter vad gäller roll, användargrupp, resultatenhet och satt timpris. Alla kan redigera sina egna uppgifter, med undantag för de uppgifter som gäller den egna rollen eller användarnamnet. Vid behov kan de grundläggande behörigheterna utökas, något som i så fall görs av administratören.

Personliga projektöversikter

När en användare loggar in i ProjectManager visas genast information om hans eller hennes projekt. Informationen är bland annat projektets status, hur mycket planerad tid som använts och vilka inköp som gjorts. 

Varje användare kan specificera hur projekten ska sorteras när han eller hon arbetar i systemet. Följande alternativ finns: projektnummer, projektnamn i bokstavsordning eller senast använda projekt.

Tidregistrering

När en användare loggar in i ProjectManager och klickar på klocksymbolen öppnas tidsregistreringssidan. Användaren får då specificera datum, kund, projekt och aktivitet samt tid och tidkod (och eventuellt lägga till egen en kommentar) för att kunna registrera sin tid. Genom att klicka på varukorgssymbolen är det också enkelt att registrera inköp av material, resekostnader eller andra utgifter på projektet. 

Administratören kan göra inställningar för noggrannheten i antal minuter som kan registreras, men också bestämma vilka intervall av tid som är möjliga att registrera inom.

Användare har oftast rätt att registrera tid och material i de projekt som han eller hon deltar i, men kan också tilldelas rätten att utföra tidrapportering åt andra användare.