Artologik-serien

Artologik är en produktserie med smarta webbaserade program, utformade med kunders behov i centrum och därför lika funktionella och flexibla som enkla att använda.

Produkterna i Artologikserien kännetecknas av att de är enkla att lära, lätta att förstå och effektiva att använda. Vi lägger stor vikt vid att skapa enkelhet för användaren utan att göra avkall på avancerade funktioner.

Med tanke på vår globala värld är alla program anpassade för flera språk. Med Artologikprogrammen möjliggörs arbete med samma dokument på olika håll i världen där varje part använder sitt eget språk. Artologikprogrammen finns på svenska, engelska, franska och tyska - samtidigt.

Fördelar med webbaserade program

1105344435.jpg
  • Ingen extra programvara krävs. Det enda varje arbetsplats behöver är en webbläsare.
  • Programmen är lätta att använda och du behöver ingen utbildning. Kan du använda internet förstår du hur Artologikprogrammen fungerar.
  • Versionsuppgraderingar och förändringar av programvaran sker en gång centralt på en webbserver. Detta sparar tid och minskar kostnader.
  • Webbplattformen möjliggör arbete med företagets uppgifter på olika geografiska platser, både lokalt och globalt. Distansarbete underlättas.
  • De är lätta att integrera med ett intranät.
  • Artologikprodukterna är flerspåkiga. Varje system kan byta språk utan att byta data. Användaren kan alltså arbeta över nationsgränser med samma dokument där varje part använder sitt eget språk.