Uppföljning och utvärdering - rapporter

Artologik HelpDesk har flera inbyggda rapportgeneratorer för att det ska vara enkelt att ta ut statistik för uppföljning och utvärdering av ärendehanteringen.

Med hjälp av rapporterna kan support förebyggas, utbildningsinsatser sättas in där de behövs och bemanningen planeras så att den fungerar mest resurseffektivt. Rapporterna genererar statistik både över ärenden och över själva hanteringen av dem. 

Hanteringstid

Exempel på rapporten Hanteringstid

I rapporten Hanteringstid är det möjligt att se statistik över ärendenas hanteringstid, hur lång tid varje ärende har tagit samt hur stor andel av ärendena som lösts inom en viss tid. Tiden kan beräknas från registrering till avslut, från registrering till det tas om hand av supportpersonalen, eller från att det tas om hand till avslut. Rapporten kan genereras med eller utan hänsyn till supportens öppettider och egendefinierade tidsintervaller.

Volymrapport

Exempel på rapporten Volym/Kund

Volymrapporten visar antal ärenden och fördelning för den gruppering du valt. Om du exempelvis väljer "Objekt" som gruppering kommer rapporten att visa antal ärenden per objekt, samt hur många procent av totalt antal ärenden som respektive objekt utgör.

Ärendelista

Tack vare rapporten Ärendelista är det möjligt att skriva ut eller exportera önskad information från ärendelistan. Det kan till exempel vara vilka ärenden som en viss ärendeoperatör har bearbetat och avslutat den senaste månaden, eller vilka supportfrågor ett visst objekt skapar. Denna rapport är en ovärderlig hjälp i arbetet att förbättra rutiner och förebygga support.

Ärendevolym

Ärendevolymrapporten hjälper till att ta fram statistik över när belastningen är som störst på supportorganisationen. Information om när flest ärenden kommer in, under ett dygn eller en månad, ger stor hjälp när det kommer till att planera bemanning. Den här rapporten hjälper helt enkelt till att strukturera upp arbetet.

Ärendehistorik

Rapporten Ärendehistorik ger dig möjlighet att få information om vad som har gjorts på ett urval av ärenden.