Nyheter

 
Många känner stor osäkerhet i rådande situation med Covid-19. På Artisan Global Media gör vi vårt yttersta för att fortsätta leverera den höga standard vi håller i allt vi gör, samt för att vara det stöd ni förväntar er, nu när det behövs som allr...
 
Sedan 2011 har Kantonspolizei Zürich framgångsrikt använt EZbooking som internt bokningsprogram inom ett flertal områden, bl.a. för deras fordonspark.
Kantonspolizei Zürich
 
Vi är stolta att presentera EZbooking 5.0! Den nya versionen av EZbooking har många spännande funktioner.
200x200_artBox3D_frontRight_Art13_EZ.png [27kB png]
 
I år firar Artisan Global Media 30-årsjubileum. Vi skulle vilja passa på att tacka alla våra kunder!
30 års-jubileum!
 
I maj 2018 trädde den nya lagen GDPR i kraft i alla EU-länder, lagen som är designad för att skydda all personlig data. Dock så blev en kontroversiell lag godkänd i USA i mars 2018, lagen som kallas för CLOUD Act, Clarifying Lawful Overseas Use o...
CLOUD Act
 
GDPR, General Data Protection Regulation, är lagen om behandling av personuppgifter som nu ersätter och förstärker PUL-lagen.
GDPR
 
Artisan ISO 27001-certifierade enligt ISO/IEC 27001:2014. Det betyder att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt uppfyller högt ställda globala krav på informationssäkerhet.
ISO 27000
 
Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten under 2018. Myndighetens uppdrag ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare och regeringen tillför 30 miljoner under 2018 för att stärka arbetet med den personliga integritete...
Datainspektionen