Arbetsprocessen i ProjectManager

Ett projekt är till stor del ett kommunikationsspel mellan administratörer, projektledare och projektets deltagare. Med ett lättläst gränssnitt ger ProjectManager er överblick och kontroll över alla faserna av ett projekt, från planering till redovisning.

Projektstart

Arbetsprocessen i programmet börjar med att projektledaren strukturerar och planerar sina projekt, antingen genom befintliga strukturer eller med egna mallar. I verktyget finns även en smart metod för bemanningsplanering som snabbt ger överblick över planerad tid i förhållande till tillgängliga resurser. Till varje projekt skapar projektledaren också ett filarkiv både för gemensam åtkomst och för filer som bara han eller hon ska ha tillgång till.

Projektstyrning

Överblick av registreringar

När ett projekt har sparats i systemet blir det tillgängligt för projektdeltagarna som då kan se både generell projektinformation och vilka faser och aktiviteter de är involverade i. Både deltagarna och projektledaren registrerar sedan tid och eventuella kostnader på projektet.

Programmet hjälper också både projektledare och deltagare att hålla koll på hur era projekt fortskrider. Bland annat kan ni se hur mycket tid som lagts ner på olika aktiviteter och i hur stor utsträckning ni håller er till den satta projektplanen. 

Rapporter och fakturering

I rapportdelen kan ni ta fram skräddarsydda rapporter för hela eller valda delar av företaget, per dag, vecka eller månad. En faktureringsdel håller ordning på den ekonomiska delen av projektet. Genom en attesteringsfunktion är det möjligt att kontrollera tidsregistreringar och produkt- och tjänstekostnader innan de blir tillgängliga för rapporter och fakturaunderlag. 

Administratören tar bland annat ut löneunderlag, bevakar beläggningen, genererar fakturaunderlag och skapar fakturor. Verksamhetsledningen följer resultat, arbetar med resursplanering, tar ut försäljningsprognoser och följer det allmänna arbetet. Hur stor andel debiterbar tid har ni?