Checklista för ProjectManager

Med vår checklista får du en snabb sammanfattning av hur ProjectManager kan hjälpa dig att få full kontroll över alla typer av projekt, från planering och ekonomi till redovisning.

Program

 • Webbaserat
 • Säker inloggning
 • Flerspråkigt
 • Genvägar i saminstallation med övriga Artologikprogram
 • Lättnavigerad enkel grafik
 • Loggbok med automatiska felmeddelanden
 • Utskrift
 • Exporter, Excel och SIE4-format

Användare och behörigheter

 • Tre flexibla användarroller
 • Projektdeltagare
 • Projektledare
 • Administratör
 • Individuell behörighetsanpassning
 • Söka i användarregistret
 • Exportera användarregistret
 • Redigera användare
 • Inaktivera användare
 • Importera användare
 • Användargrupper

Registrering av tid, varor och tjänster

 • Registreringar på datum, projekt, fas och aktivitet
 • Registrera inköp av material och tjänster
 • Redigera och kopiera registreringar
 • Tidkoder enligt eget upplägg
 • Attestering
 • Registrera åt annan användare
 • Integreringsmöjlighet med lönesystem
 • Parallella menyer för tidsregistrering

Projekt

 • Sök projekt
 • Redigera och kopiera projekt
 • Projektmallar
 • Kundprogram
 • Struktur i faser och aktiviteter
 • Planera tid med Ganttschema
 • Knyta kontaktpersoner till projekt 
 • Olika kostnads-och prismodeller
 • Kostnads-och priskalkyl
 • Visa faktureringsunderlag och fakturor
 • Dela material i mappstruktur
 • Uppdatera projektstatus

Administration

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Register över varor/tjänster
 • Sökningar i register
 • Export av register till Excel
 • Normal arbetstid
 • Planerad semester
 • Helgdagar och veckonumrering
 • Systeminställningar

Fakturering

 • Faktureringsunderlag
 • Fakturor i PDF-format
 • Export av bokföringsunderlag
 • Integreringsmöjlighet med ekonomisystem

Rapporter

 • Månadsrapporter, översikt
  Årsrapport, översikt
  Registreringar per dag
  Registrerad tid per projekt
  Registrerad tid (sorterad, summerad)
  Planerad tid
 • Projektrapporter: Översikt
  Projektplan
  Projektstatus
  Projektresultat
  Uppföljningsrapport
 • Tidsrapporter: Översikt
  Tidsdiagram
  Ganttschema
  Registrerad tid
  Planerad tid
  Tidsuppskatting
 • Lönerapporter
  Ledighetsrapporter
  Löneunderlag
 • Styrinformation
  Projektlista
  Resultatrapport