Koll på projekten

Hur många projekt klarar man av att hålla koll på samtidigt? ProjectManager är ett system för dig som vill hålla styr på projekten utan att vara fast i svårmanövrerade datasystem. I programmet följs arbetet hela vägen från offert till avslutat uppdrag.

Nya projekt

Projektadministration

Enligt grundinställningarna kan bara administratören och projektledaren se och administrera ett projekt. Via projektadministrationen läggs nya projekt upp och faser och aktiviteter för projekten administreras. Dessutom anges vilka som kommer att delta i projektet som projektdeltagare. 

Här anges också all den information som visas under menyvalen projekt, projektnamn, kund, projektledare, projektdeltagare, projekttyp, start- och slutdatum samt en beskrivning av projektet. För varje fas och aktivitet kan planerad tid samt start- och slutdatum anges. Ju mer noggrann information som matas in i projektadministrationen, desto bättre blir sedan rapporterna.

Resursplanering

Resursplaneringen gör det möjligt att planera arbetstid och projekt på ett unikt sätt. Idén är att göra det enkelt att planera och underhålla tidsplaner – på så sätt blir systemet också använt!

Då alla användare registrerar tid i den integrerade tidsredovisningen kommer uppgifter automatiskt fram som annars kräver många timmars administration av projektledaren. Registreringar görs i tid per projekt med möjlighet att även registrera resekostnader, inköp av material och eventuella andra kostnader: allt i ett, helt enkelt. ProjectManager eliminerar på så sätt dubbeladministration samtidigt som det ger en detaljerad bild av hur projekten fortskrider. 

Om det behövs ytterligare kontroll av registreringar är det möjligt att aktivera en attesteringsfunktion. Då måste tid- och materialregistreringar godkännas innan de blir tillgängliga för användning i löneunderlag och för fakturering. I ProjectManager är det alltid enkelt att snabbt få en överblick över hur organisationens resurser används, och planeras att användas framöver.