Styrinformation och fakturering

ProjectManager erbjuder också flera värdefulla rapporter för verksamhetsledningen. Dessutom är det möjligt att skapa fakturaunderlag och färdiga fakturor direkt i programmet.

Styrinformation

Styrinformation

Med projektlistan är det enkelt att skapa en överblick över projekten med information om ansvariga personer, ordersumma, årets nettoomsättning med mera. Genom att använda fältet fast pris (i projektens grundinformation) för förväntad ordersumma, beräknas även omsättningen per arbetad dag i projektet.

Orderinformationen ger en statusbild över alla de ordrar som lagts in i ProjectManager. Det går även att välja förfrågningar, order-erkännanden, lista informationen per kund, med mera.

Försäljningsprognosen ger svar på frågor som: Hur många projekt har offererats? Vilken chans finns att nå målen? Utifrån den information som anges per projekt; bland annat förväntad ordersumma och sannolikheten att ordern kommer in skapas en tydlig försäljningsprognos.

Rekommendationer ger information om varifrån olika projekt kommer, om de kommer efter ett tips eller rekommenderats av någon. Här visas också datum för förfrågan, status på projektet och den beräknade omsättningen.

Registreringsrapporten visar registrerad tid för respektive individ totalt eller per kund och projekt. Projekten blir bara tillgängliga i vallistan om de är påbörjade och någon har redovisat tid på dem. Rapporten kan visas för dag, vecka eller månad.

Resultatrapporten visar det ekonomiska läget för det valda projektet. Siffrorna grundas på de valda pris- och kostnadsmodellerna för det aktuella projektet.

Fakturering

Skapa fakturaunderlag

Projektledare kan ta fram fakturaunderlag för ett eller flera projekt samtidigt. Fakturaunderlag kan skapas för delar av ett pågående projekt eller för hela projekt när de är avslutade. Fakturaunderlagets format bestäms av alternativen detaljerad, projekt, fas eller aktivitet. Debiterbara kostnader visas sen utifrån de alternativ som valts.

De faktiska fakturorna kan endast skapas av administratör och ekonomipersonal. Administratörer kan skapa fakturor, oavsett om det finns fakturaunderlag eller inte. Den färdiga fakturan kan sedan enkelt skrivas ut som en pdf-fil. När en faktura är bokförd sparas den i fakturajournalen och är låst för fler ändringar. Genom att sedan registrera betalningar i ProjectManager kan rapporter genereras över inkomster per dag i ett projekt jämfört med arbetad tid.