Administration

I administrationen lägger ni upp användare och respondenter, bestämmer inställningar för e-post och språk och gör andra generella inställningar för programmet.

Användare och respondenter

Användare är alla de personer som ska arbeta med skapa enkäter och rapporter i programmet. De är indelade i rollerna administratör, användare och rapportanvändare. Administratörer har rätt att både skapa och redigera alla enkäter och rapporter i systemet medan användare endast har rätt att skapa och redigera de enkäter och rapporter som han eller hon har blivit kopplad till, eller skapat själv.

Rapportanvändare är en praktisk roll att tilldela de personer som endast behöver ha åtkomst till vissa rapporter, kanske för att distribuera dem på en viss avdelning eller för att publicera dem på ett intranät.

I administrationsmenyn finner ni också respondentdatabasen där samtliga respondenter är listade. I administrationen kan ni dessutom dela in alla respondenter i respondentkategorier. På så sätt kan ni använda er av bakgrundsvariabler i rapporterna.

Språk

Som standard kan ni arbeta med flera olika språk på samma enkät. Detta gör att programmet underlättar arbetet för såväl internationella organisationer som ni som har många respondenter som talar olika språk. Programvaran i sig är tillgänglig på svenska, engelska, tyska, spanska och franska och programmet har stöd för översättningar till 67 olika språk via ett enkelt gränssnitt.

Övriga inställningar

I administrationen väljer ni också alla inställningar som gäller e-postkonton för utskick och andra generella inställningar för programmet. Om ni har valt till några tilläggsmoduler når ni även dem via administrationen.