Samla in data och säkra en hög svarsfrekvens

När det är enkelt att besvara en enkät är man mer benägen att svara. Glöm kuvert och frimärken – med Survey&Report behövs bara ett knapptryck för att publicera eller skicka ut enkäten, och ett för att skicka tillbaka svaret. 

Om det är en publik enkät får den en unik URL som ni kan publicera på en webbplats, ett intranät eller skicka ut per e-post. Ett tips är att välja flera av sätten för att på så sätt försäkra er om att så många som möjligt får tillgång till enkäten. 

För respondentenkäter är ett bra sätt att försäkra sig om en hög svarsfrekvens att både informera och påminna respondenterna om enkäten.

Utskick

Utskick - första utskick

För att förenkla kommunikationen med respondenterna är det möjligt att göra flera olika typer av e-postutskick. Du börjar alltid med att göra ett första utskick som sänds till alla respondenter, även de som läggs till efter att utskicket gjorts. Detta innehåller lämpligen enkätens URL men kan utformas helt enligt dina önskemål. Därefter kan du skicka en eller flera påminnelser.

Programmet håller reda på vilka som hittills inte har svarat och det är endast de som får påminnelsen. När undersökningen är avslutad kanske du vill tacka de som tog sig tid att svara, och då finns en utskickstyp som bara går till de som besvarat enkäten.

E-postmeddelandena skapas utifrån mallar som ni själva designar, men det finns alltid möjlighet att förändra varje meddelandes utseende och innehåll. Om du väljer att inkludera enkätens URL får varje respondent en länk som innehåller hans eller hennes inloggningsuppgifter, och som därför leder direkt till enkäten.

Du kan göra i ordning alla utskick i samband med att enkäten skapas, och sedan lugnt lita på att programmet gör utskicken vid de tider du angivit - och då endast till berörda respondenter.