Enkätexempel

Nedan kan du se några olika sorters enkäter som våra kunder oftast använder sig av.
Som du kan se finns det många olika sorters utformningar och syften med enkäterna. Klicka på den blå knappen för att se exempel på hur de kan se ut.

Personalenkäter

Resultaten av personalenkäter gör det möjligt att öka både produktivitet och välmående hos din personal. Tidig analys hjälper dig att identifiera och lösa möjliga problem i ett tidigt skede.

Exempel

Kundutvärderingar

Få en inblick i dina kunders önskemål och behov! Kundundersökningar hjälper dig att fatta rätt beslut och ger dig värdefull information om ditt företag och dina produkter. Med bara några klick kan du skapa viktiga rapporter och analysera resultatet.

Exempel

Kursutvärderingar

Förbättra dina lektioner, kurser och seminarium! Med hjälp av enkätverktyget kan du göra kursutvärderingar, få återkoppling om föredrag, projekt och mycket mer. På ett smidigt sätt kan du skapa effektiva enkäter.

Exempel

Hälsoenkäter

En väl fungerande hälsoplan är en av de viktigaste faktorerna på framgångsrika företag. Hälsoenkäterna ger dig chansen att bidra till hälsofrämjande åtgärder, men också till att minska företagets kostnader på sikt.

Exempel

Marknadsundersökningar

Ta reda på hur dina produkter matchar dina kunders krav och marknadens trender. Med vårt webbaserade enkätprogram har du alla möjligheter att enkelt skapa flerspråkiga enkäter, samla detaljerad information och få tillgång till korrekt värdering av dina produkter.

Idéförvaltning

Öka din konkurrenskraft och främja de innovativa ideerna av ditt företag med professionell idéförvaltning. Genomför enkäter regelbundet så har du möjligheten att fånga in och analysera en mängd innovativa idéer och tankar på väldigt kort tid.

Kvalitetsundersökningar

Med konkurrerande marknader är det viktigt att säkerställa högsta möjliga kvalitet på dina produkter och din service. Detaljerade frågeställningar blir ditt instrument för att kvalitetssäkra och det ger dig ökad kunskap för att kunna se effekterna av arbetet med kvalitetshantering.

360-graders-enkäter

Med ökad förändring i företagsvärlden börjar det bli viktigare att identifiera och utvärdera potentialen för förvaltning och personal genom regelbundna enkätundersökningar. Förbättra effektiviteten av din förvaltning och analysera dina processer med hjälp av 360-gradersenkäter.