Publika enkäter

Att en enkät är publik innebär att den är öppen för vem som helst att besvara . Allt som krävs är tillgång till rätt webbadress.

Den unika URL som skapats för enkäten kan ni sedan publicera på en hemsida, ett intranät eller skicka ut per e-post. Ett tips är att välja flera av sätten för att på så sätt försäkra er om att så många som möjligt får tillgång till enkäten.

Publika enkäter innebär att besökare kan svara på enkäten om de vill, och de behöver inte logga in för att göra det. Hur länge en enkät är öppen bestäms antingen via en tidsbegränsning eller genom att enkäten låses efter ett visst antal svar.

Statistisk säkerhet

Publik enkät


En publik enkät kräver ingen inloggning och kan alltså besvaras av alla som har tillgång till enkätens länk. För att försvåra för en person att snedvrida statistiken genom att svara flera gånger kan man göra inställningar som gäller svar från en och samma dator.


Välj bland följande alternativ:

  • Inga begränsningar
  • Endast ett svar
  • Möjligt [angivet antal timmar] timmar efter senaste svar

Det sistnämnda alternativet kan vara användbart i de fall man förväntar sig att enkäten kommer att besvaras från datorer som delas av många. Offentliga datorer på exempelvis bibliotek och internetkaféer kan således användas vid upprepade tillfällen för att svara på enkäten, medan tidsfristen hindrar en och samma person från att snedvrida statistiken. Då blir det omöjligt att klicka Skicka enkät gång på gång, men efter en angiven tid, när nästa person förmodas ha satt sig vid datorn, kommer det åter att vara möjligt att besvara enkäten.