Med ett klick är rapporten färdig

När det kommit in svar på din enkät är det dags att börja skapa rapporter. Välj mellan många olika diagramtyper – med eller utan 3D – och skapa rapporter som presenterar och visualiserar din data på bästa sätt. Du kan redigera alla delar av rapporten och spara den som PDF eller PowerPoint-presentation, eller publicera den direkt på webben.

Survey&Report ger dig 25 olika typer av diagram och tabeller och du kan anpassa dem helt efter dina behov. Välj hur många tabeller och diagram du vill visa för varje rapportdel och kombinera dem på det sätt som passar dig och dina data bäst! Du kan börja skapa rapporter så fort du fått in ditt första svar och därefter uppdateras rapporten varje gång du öppnar den med alla de svar som kommit in sedan sist. 
*Om du har strikt anonymitet på din enkät, stäng enkäten först. Sedan kan du skapa rapporter.

Utvärdera och jämför resultaten på dina villkor

Rapport - Liggande stapeldiagram

Ofta vill man jämföra olika typer av data som framkommit i undersökningen. Kanske vill du jämföra resultaten från flera frågor, eller se hur personer i en viss respondentkategori har svarat på en fråga? Survey&Report gör det enkelt att korstabulera både frågor och respondentkategorier så att du kan se samband mellan olika svar, eller kanske hur något utvecklats från ett år till ett annat.
 
Du kan också bearbeta dina data för att göra resultaten så tydliga som möjligt. Exempelvis kan du slå ihop flera svarsalternativ. Kanske var de ursprungliga alternativen bra, mycket bra, dåligt och mycket dåligt. Du kan då slå ihop bra och mycket bra under en ny etikett som ”positiva” medan dåligt och mycket dåligt samlas under namnet ”negativa”. På så sätt kan du enkelt få överblick över resultaten av frågor med många svarsalternativ.

Presentera din rapport

Detta är ett av de viktigaste stegen i undersökningsprocessen. Givetvis görs enkäten för att man ska få veta någonting, kanske ska resultaten användas som underlag vid en nybyggnad, för utvärdering av en omorganisation eller för att kolla av det rådande arbetsklimatet i en skola. Oavsett hur ni vill att resultaten ska presenteras är det viktigt att det görs på ett enkelt och snyggt sätt – detta gör Survey&Report åt er!

Skapa en webbpresentation direkt i programmet. Varför ödsla tid på att göra en PowerPoint-presentation när du kan skapa en webbpresentation som till exempel kan publiceras på er hemsida eller ert intranät? Det är möjligt att välja att lösenordsskydda presentationen om den inte ska vara tillgänglig för alla. På så sätt får ni tillgång till presentationen var ni än befinner er, men utan att riskera att den hamnar i orätta händer.
 
Det är också möjligt att exportera rapporten i PDF-format eller för användning i Microsoft Office.