Respondentenkäter - för större kontroll

Om det krävs mer kontroll över vem som svarar på enkäten skapas den som respondentenkät. Då krävs det att varje person som svarar på enkäten loggar in med ett privat användarnamn och lösenord. En länk som innehåller användarnamn och lösenord kan skickas ut per e-post.

Respondentenkäter innebär alltså att det finns en känd målgrupp som ska besvara enkäten. Personerna som ska svara, det vill säga respondenterna, importeras till en repondentdatabas och kan sökas fram och kopplas till nya enkäter på olika sätt. 

Importera respondenter

Respondentenkät

Det finns fyra olika sätt att importera respondenter till dina enkäter. Respondenter som någon gång varit med i en enkät finns lagrade i respondentdatabasen och kan sökas fram och kopplas till din nya enkät.

Om du tidigare har gjort en undersökning med en grupp respondenter och vill använda samma personer i en ny enkät kan du välja ”Från enkät”.

Kanske har ni redan en lista över alla medlemmar, arbetslag eller besökare, eller vilka det nu är som ska svara på enkäten. Genom att importera respondenterna via en fil i Excel- eller textformat slipper du extra administration och onödigt dubbelarbete.

Med tilläggsmodulen SR-LDAP sker importen av respondenter direkt från en katalogtjänst på er server. På så sätt ser ni till att alla uppgifter alltid är aktuella.