Säkerhetscertifierad


ISO 27001 är en internationellt erkänd standard som visar att vår organisation bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och att vi skyddar våra informationstillgångar. 

En ISO 27001-certifiering visar att vi uppfyller höga krav på informationssäkerhet inom sekretess, integritet och tillgänglighet. Vårt säkerhetsarbete har därmed en hög nivå. Varje år genomförs en revision för att kontrollera att rutinerna följs. ISO 27001 är viktig kvalitetsstämpel som stöder Artisans mål att ha branschens mest nöjda kunder.

För alla våra program har vi regelbundna uppföljningar för att tillgodose hög säkerhet och tillgänglighet. Vårt program Artologik Survey&Report erbjuder vi som en molntjänst antingen via SaaS eller köplicens.  

ISO 27001

ISO är en internationell standardiseringsorganisation med över 160 medlemsländer världen över. I Sverige samordnas standardiseringen av SIS, Swedish Standards Institute.