Skapa enkäter snabbt och enkelt

En enkät kan innehålla så många frågor du vill. Ska respondenterna få välja flera svarsalternativ eller bara ett, ska några frågor vara obligatoriska eller finns det kanske frågor som bara vissa personer ska svara på? Med Survey&Report styr du enkelt allt detta och mer.

Enkätfrågor

Frågetyp - Skala

Det finns ett stort antal frågetyper, med alla variationer blir det sammanlagt 20 stycken. Frågetyperna styr hur svarsalternativen presenteras. Om svaret exempelvis gäller en tidsperiod kanske ett intervall ska användas, medan en fråga som ”Vilken webbläsare använder du?” istället kräver kryssrutor eller radioknappar. Vissa frågetyper tillåter endast att ett svarsalternativ väljs, medan andra typer tillåter flera.
 
Efter hand som du skapar frågor kan du ordna dem så att de får ett passande flöde. Om du skulle vilja flytta om frågorna efter att du har skapat dem kan du göra det under ”Ordna”.

Informationstexter

Vissa frågor eller delar av enkäten behöver kanske förklaras lite närmare. Då kan du lägga in en informationstext för att beskriva ett ämne, eller kanske för att presentera en idé eller bakgrund till frågan. Blocken kan också användas som ett avslutande stycke där man tackar för medverkan och läggs då in sist i enkäten.

Filter och logik

conditions_11_se

När du skapar en enkät kan du inkludera frågor som bara vissa ska svara på. Om du exempelvis vänder dig till olika yrkesgrupper i din enkät, kanske du vill ställa ett antal specifika frågor som bara en viss yrkesgrupp ser och ska besvara. Detta och mycket annat kan du åstadkomma med funktionen Filter och logik.

Du anger här Villkor som ska vara uppfyllda för att vissa Åtgärder ska utföras. Ett villkor kan antingen vara en fråga som ska vara besvarad på ett visst sätt, eller att respondenten som besvarar enkäten tillhör en viss respondentkategori. De olika Åtgärder som kan utföras är att en fråga (eller vissa svarsalternativ på en fråga) visas eller döljs, att respondenten hoppar till en fråga, att ett popup-meddelande visas, att respondenten flyttas till en webbsida, eller att respondenten inte kan gå vidare och skicka in enkäten.

Filter och logik är ett utmärkt sätt att säkerställa att ni får den information ni behöver, varken mer eller mindre.

Kvotering

Kvotering fungerar på ungefär samma sätt som Filter och logik, men med skillnaden att du här kan specificera en kvoteringsgräns, dvs. hur många respondenter som ska uppfylla villkoret innan åtgärden börjar tillämpas. Syftet när du använder kvoteringsfunktionen kan därför vara att begränsa antalet respondenter som svarar på ett särskilt sätt, exempelvis när du skapar ett anmälningsformulär.

Funktionen kan, till exempel, användas för att uppmuntra respondenter att besvara din enkät: ”De tio första som besvarar enkäten vinner ett pris!”

Utseende och design

Programmet hjälper dig med en snygg och enhetlig design för din enkät. Kanske vill du anpassa den till er organisations grafiska profil? Du kan arbeta med ett eller flera standardteman, eller skräddarsy designen för varje enskild enkät.

Du kan lägga in extra information, bilder och videoklipp antingen i mallen eller på spridda ställen i enkäten. Kanske vill du ha en informationstext om organisationen någonstans, eller en logotyp längst upp eller längst ner på varje sida. Allt detta gör du utan problem i Survey&Report.

Givetvis är det alltid möjligt att göra en förhandsgranskning för att se hur den färdiga enkäten kommer att se ut för en respondent.