Tilläggsmoduler för Survey&Report

Bygg på Survey&Report med ytterligare funktioner för att anpassa systemet till just er verksamhet. Till Survey&Report finns följande tillval: katalogtjänst, avancerade enkäter, avancerade rapporter, krypterad anslutning och automatisering.

SR-Advanced Survey - avancerade enkäter

Med SR-Advanced Survey får du tillgång till en rad avancerade frågetyper som till exempel bildkartor och sida vid sida-matriser där respondenten kan både ge ett omdöme om något och indikera hur viktig det är för honom eller henne. Dessutom ingår då funktionen Pappersenkät som möjliggör inskanning av enkäter som besvarats i pappersformat.

Läs mer om SR-Advanced Survey (PDF)

SR-Advanced Report

För de användare som har speciella krav för sina rapporter har vi skapat en modul för avancerade rapporter. Tilläggsmodulens huvudfunktioner är: att skapa rapportläsare, dvs. personer som endast har begränsad tillgång till utvalda rapporter, möjligheten att göra jämförelser mellan enkäter, textanalys, Grupperingsrapporten samt en avancerad beräkningsfunktion för att skapa fördjupade statistiska analyser.

Läs mer om SR-Advanced Report (PDF)

SR-LDAP - katalogtjänst

Med hjälp av vår LDAP-koppling kan du importera både användare och respondenter direkt från en katalogtjänst. På så sätt hålls all information automatiskt uppdaterad och du kan skapa en användarmiljö med "single-sign-on" i enkätprogrammet! En koppling till katalogtjänst (Active Directory) gör att dubbeladministration elimineras och nya respondenter läggs till snabbt och smidigt.

Läs mer om SR-LDAP (PDF)

SR-Evaluate

Survey&Report är ett väldigt lättarbetat enkätverktyg, men det kan finnas tillfällen då du som företräder en större organisation på grund av stora processflöden och ont om tid har behov av att göra det ännu smidigare. Det är för sådana tillfällen vi har utvecklat tilläggsmodulen SR-Evaluate! Funktionen underlättar även integrering med andra system och innebär att ytterligare automatisering är möjlig.  

Läs mer om SR-Evaluate (PDF)