Vi har valt Survey&Report

Här nedan ser du några exempel på kunder som har valt att arbeta med Survey&Report - och vad de tycker om programmet.

DHR

"Vi valde Survey&Report av tre anledningar: priset, bra referenser från trovärdiga kunder och en mycket bra infasningsprocess.

Programmet är väldigt stabilt och användarna har sällan problem. Vi uppskattade särskilt att vi fick en personlig demo i början, då kunde vi ställa frågor om programmet direkt. 

Survey&Report möjliggör för oss att ha medlemsomröstningar, det har vi inte kunnat ha tidigare. Det går snabbt att få ihop mindre undersökningar bland våra medlemmar.

Supporten på Artisan är verkligen jättebra! Man får snabbt svar och de kan oftast erbjuda en lösning direkt."

Fredrik Canestam, DHR

dhr.se

Lunds universitet

"Att Survey&Report passar alla personalkategorier och är lämpligt för olika typer av enkätundersökningar är en stor fördel för oss. Enkätverktyget erbjuds alla vid Lunds universitet: lärare, kursansvariga och andra som gör kursutvärderingar, anställda inom förvaltningen och forskare. Även studenter som behöver genomföra enkätundersökningar i samband med exempelvis uppsatsarbeten har tillgång till programmet. 

De funktioner i programmet som jag tycker är absolut bäst är konstruktion och utskick av enkät. Det är mycket enkelt att bygga enkäter i Survey&Report och användaren har många frågetyper att välja mellan. Även utskick av enkäter och påminnelser till respondenterna hanteras på ett smidigt sätt. 

De flesta som använder Survey&Report för att göra kursutvärderingar analyserar enkätdatan med hjälp av programmets rapportfunktion. Men jag vill ändå framhålla funktionen att exportera rådatan till exempelvis SPSS. Utformningen av rådatafilen, bland annat kodningen vid flervalsfrågor och möjligheten för användaren att själv välja variabelnamn, gör det möjligt att snabbt komma igång och göra mer statistiska beräkningar i sitt eget statistikprogram. 

Som systemförvaltare uppskattar jag den förstklassiga supporten från Artisan. Får jag en användarfråga som är svår att besvara kan jag räkna med snabb hjälp från företaget."

Ola Stjärnhagen, projektledare vid avdelningen Utvärdering och systemförvaltare för Survey&Report vid Lunds universitet

www.lunduniversity.lu.se

Region Gotland

"Vi använder Survey&Report för utvärderingar av olika interna utbildningar och för externa undersökningar där vi bland annat gjort en pappersenkät som gick ut till 6 500 respondenter. Dessutom gör vi kundundersök-ningar både externt – kring Almedalsveckan, till exempel – och internt. Den funktion som jag och mina kunder uppskattar mest är att det går att göra pappersenkäter som man sedan kan scanna in och få resultatet i digital form. Det sparar många arbetstimmar. Det är också bra att det i en och samma enkät går att mixa webb- och pappersenkäter, oavsett om det är en publik enkät eller en respondentenkät. 
Programmet är lättarbetat och logiskt uppbyggt och har en jättebra hjälpfunktion. Skulle man trots det köra fast är supporten underbar – vänligt bemötande, kunniga och snabba."

Ulf Bendelin, Region Gotland

www.gotland.se

Stute

”Vi använder Survey&Report för att göra kundnöjdhetsundersökningar – både internt och externt. Vi är mycket nöjda med programmets funktionalitet och pålitlighet. Våra önskemål och förväntningar är uppfyllda i alla avseenden. Programmets struktur är uppbyggt kring arbetsflödet när en enkät skapas och byggt på ett logiskt sätt, vilket gör det möjligt för oss att genomföra enkätundersökningar på ett mycket effektivt sätt. Vi bestämde oss för Survey&Report huvudsakligen på grund av programmets stora flexibilitet och dess omfattande mall- och rapportfunktioner. Vi uppskattar dessutom de lättförståeliga layoutinställningarna, möjligheten att skapa flerspråkiga enkäter samt den professionella supporten.”

Lieven Böck
STUTE Logistics (AG & Co.) KG

www.stute.de

Electra

"Vi gör ca 8 enkäter varje år, riktade mot medlemskunder och medarbetare.Det allra bästa med Survey&Report är att det är så enkelt att återanvända enkäter, mängderna av svarsalternativ på enkätfrågor och rapportdelen.
När minnet behöver fräschas upp får vi bra hjälp av supporten."

Ulf Peterson, Electra Sweden AB

www.electra.se/electra-sweden.aspx

ConVista

"Enkätsystemet hjälper oss att samla in anställdas och kunders åsikter och låter oss dessutom analysera resultatet på ett flexibelt sätt. Den omfattande mallfunktionen reducerar tidsåtgången för att skapa och analysera återkommande enkäter, som exempelvis frågeformulär för internutbildning vid vår ConVista-akademi."

Christian Schroeder, IT-avdelningen
ConVista

www.convista.com

ISPA consult GmbH

"ISPA consult GmbH använder Survey&Report till personalutvärderingar. Förutom det lättillgängliga användargränssnittet, så uppskattar vi särskilt att frågeformuläret har en mängd olika kreativa möjligheter, vilket gör även stora och komplexa enkäter lätta att utföra.
Frågor och särskilda önskemål var snabbt lösta och vi är mer än nöjda med Artisans utmärkta personliga service".

David Caspary
Managing Consultant
ISPA consult GmbH

www.mitarbeiterbefragung-ispa.de