ProjectManager – programmet som ger dig kontroll över dina projekt

Artologik ProjectManager är det webbaserade projekthanteringsprogrammet som ger dig ordning och överblick, samtidigt som dina medarbetare får ett enkelt och smidigt verktyg för tidsredovisning.

200x200_artBox3D_frontLeft_Art13_PM.png [27kB png]

Eftersom programmet är webbaserat kan alla inblandade nå det enkelt, oberoende av tid och plats. Ett dokumentarkiv kopplas till varje projekt och där kan handlingar sparas och göras tillgängliga för behöriga användare. 

Du bestämmer själv vad dina projekt ska innehålla och kan antingen använda dig av redan färdiga projektstrukturer, eller skapa egna som anpassats efter just din verksamhet. 

Tack vare den integrerade tidsredovisningen får du snabbt in alla uppgifter som behövs för att du ska kunna planera resurserna. Kontinuerlig och detaljerad tidsredovisning ger en projektplanering som speglar verkligheten och ger dig full kontroll. Tidsredovisningen ger dessutom utmärkta underlag för löneberäkning och fakturering och de inmatade uppgifterna kan sammanställas i en rad olika rapportformer och som redigerbart Ganttschema. 

Här kan du läsa mer om ProjectManager.

Det går även att bygga på ProjectManager med ytterligare funktioner för att i ännu större grad anpassa verktyget till din organisations behov. Tilläggsmodulerna PM-LDAP och PM-Flex erbjuder katalogtjänst respektive flextidshantering, och du kan läsa mer om dessa här.