Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigeringHoppa till sidans undernavigering

GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som är lag i alla medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

GDPR ersätter den nuvarande svenska lagen Personuppgiftslagen (PUL). Den nya GDPR är en utveckling och förstärkning av den svenska PUL-lagen. På Artisan Global Media har vi anpassat våra program och gjort några förändringar i våra företagspolicys.

Hur jobbar Artisan Global Media med GDPR?

Artisan Global Media har ett starkt engagemang för att leva upp till den nya lagstiftningen. Ett viktigt led i detta är att vi under senaste året har arbetat med att informationssäkerhetscertifiera oss enligt ISO 27001. Med detta som grund kan vi tillförsäkra alla våra hyrkunder att vi håller en hög nivå i vårt säkerhetsarbete och anpassningen till GDPR. Våra tjänster och våra program har de nödvändiga funktionerna och uppfyller de nya kraven.

Nytt Personuppgiftsbiträdesavtal för SaaS-kunder

Under 2018 kommer alla SaaS-kunder få ett nytt Personuppgiftsbiträdesavtal från Artisan Global Media. Detta avtal kommer att vara baserat på IT- och Telekomföretagens standardavtal:

  • Molntjänster, Allmänna bestämmelser, version 2014
  • Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

”Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster” är det nya Personuppgiftsbiträdesavtalet.

Vi kontaktar varje kund enskilt för att teckna nytt hyresavtal under sommaren. Vänligen notera att denna ändring inte innebär någon prisförändring, utan endast en anpassning av avtalen till den nya lagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

I behandlingen av personuppgifter finns det två roller som man bör känna till:

Personuppgiftsansvarig (PuA) är den som har ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medel. Personuppgiftsansvarig ska se till att lagen följs, ska informera de personer vars personuppgifter behandlas och ska säkerställa att personuppgiftsbiträdets uppdrag efterlevs.

Personuppgiftsbiträdet (PuB) behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning och har ansvar för de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna.

När man hyr ett Artologik-program så är man som kund Personuppgiftsansvarig och Artisan Global Media som tillhandahåller programmet är Personuppgiftsbiträde.

Kundens ansvar som personuppgiftsansvarig

Kunden ansvarar för och hanterar all behandling av personuppgifter i programmen. Kunden är Personuppgiftsansvarig och har denna roll gentemot sina användare/kunder/respondenter etc.

Artisan Global Medias ansvar som personuppgiftsbiträde

Artisan Global Media är Personuppgiftsbiträde genom att tillhandahålla Artologik-programmen som en SaaS-tjänst. Artisan Global Media vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att kunden ska känna sig trygg med att personuppgifter behandlas säkert och enligt lagen.

GDPR-guider för dina Artologik-program

I länkarna nedan hittar ni information om vad som gäller för varje program. Vänligen notera att nya versioner kommer släppas inom kort.
Vi har beskrivit hur vi arbetar med GDPR i både nuvarande och kommande versioner av programmen.
Alla kunder kommer att få information så snart de nya versionerna finns tillgängliga.

Artologik HelpDesk
Artologik EZbooking
Artologik Survey&Report

GDPR letters inside EU stars