Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigeringHoppa till sidans undernavigering

Tillgänglighet och Säkerhet

Artisan Global Media är ett svenskt företag med huvudkontor i Sverige, våra servrar är placerade i Sverige och vi lyder under svensk lag. All data som läggs in av våra kunder behandlas med sekretess – personuppgifter hanteras enligt GDPR, General Data Protection Regulation.

Artisan utvecklar Artologik-Serien, och tillhandahåller programmen både för installation On-Prem och som molnlösning. Vår molnlösning är en SaaS-tjänst där Artisan ansvarar för drift och underhåll av applikationerna.

Både Artisans verksamhet och datacenter är ISO 27001-certifierade, vilket betyder att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt uppfyller högt ställda globala krav på informationssäkerhet. Artisan lovar att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med fokus på ständiga förbättringar, och att uppfylla tillämpliga lagar och krav för att uppnå en hög nivå av informationssäkerhet.

Personalrutiner

All personal är bunden av ett konfidentialitets- och yppandeförbudsavtal som förhindrar spridning av sekretessbelagd information om kunder och deras verksamhet.

Land för behandling av information

Artisan hanterar all data i Sverige.

Hosting i Artisans datacenter

Vår basmiljö är baserad på Microsoft Windows- och Linux-servrar. Samtliga system i datorhallen är övervakade 24 timmar per dygn vilket gör att vi reagerar mycket snabbt på eventuella driftstörningar. Alla enheter som klassificeras som kritiska har redundant uppsättning för att garantera en upptid på minst 99,9%.

Tillgänglighet

Vi har en mycket hög tillgänglighetsnivå för vårt SaaS-tjänst och garanterar en tillgänglighetsgrad på 99,9%.

Driftsmiljö

Våra servrar är placerade i en datorhall enligt gällande standard. Datorhallen inkluderar stärkt säkerhet och skalskydd, brandskydd, system för klimatkontroll och oavbruten ström. Servrarna är kopplade till redundanta strömkällor, UPS och dieselmotoraggregat som en säkerhet vid längre strömavbrott.

Internetaccess

För att säkerställa att vår internetanslutning alltid fungerar har vi redundant kapacitet och redundanta fiberanslutningar.

Backuprutiner

Vi genomför kontinuerligt full backup på samtliga system. Backuper lagras på åtskilda fysiska platser.

Anonymisering och borttagning av känslig data

Våra system är utrustade med funktioner som är designade för att anonymisera och ta bort personuppgifter. Under kontraktslängden är kunden ansvarig för att förvalta och övervaka hanteringen av känslig persondata i systemet. Även om vår plattform tillhandahåller verktyg för anonymisering och borttagning av data, så är det kundens ansvar att övervaka och ta beslut angående förvaltning av datan.

Autentisering och kryptering

Vi erbjuder våra kunder höghastighetsaccess, samt ett krypteringscertifikat (https) för säker kommunikation och dataöverföring.

För att få tillgång till tjänsterna krävs inloggning med användarnamn, lösenord, alternativt används autentisering via t.ex. SAML2 eller OAuth.