Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigering

Hur vi skapar säkra Artologik-produkter

Låt oss förtjäna ditt förtroende genom att leverera en säker lösning

Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är vår högsta prioritet när det gäller din data. Ett omfattande säkerhetskoncept och efterlevnad av grundläggande riktlinjer är avgörande för att minimera risker och skapa förtroende. Därför vidtar vi strikta säkerhetsåtgärder och skyddar din data. Nedan kan du läsa mer om de standarder och kriterier som kvalificerar oss som en säker leverantör av mjukvarulösningar.

Istock 1299979983 Compliance

"Informationssäkerhet är ett viktigt område för vårt företag, och vi arbetar kontinuerligt med att integrera säkerhetsaspekten i vårt dagliga arbete och öka medvetenheten bland våra anställda. Vi är mycket stolta över att på ett säkert sätt kunna hantera din data och din säkerhet när det gäller våra produkter och lösningar."

Linda Brauinas, CEO

ISO 27001

Artisan Global Media är certifierat enligt den internationella standarden för informationssäkerhet. ISO 27001-certifikatet visar att vi uppfyller alla krav på hantering av säkerhetsinformation och därmed skyddar all data som anförtros oss på ett korrekt sätt. I vårt eget ISO 27001-certifierade datacenter i Sverige, där vi lagrar våra molnkunders data, är din information säker.

Läs mer

Certifierad enligt ISO 27001
GDPR

GDPR

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) reglerar hanteringen av personuppgifter. Genom att följa GDPR garanterar vi skyddet av personuppgifter och förhindrar obehörig eller olaglig hantering. För molnkunder ingås ett datahanteringssavtal för att garantera en säker hantering av uppgifter i enlighet med avtalet.

Läs mer

Tillgänglighet

Vi lägger stor vikt vid att alla våra program ska vara tillgängliga för alla användare i enlighet med standarden WCAG 2.1 AA. Detta är en internationell riktlinje för tillgänglighetsanpassning av webbinnehåll. Vi strävar efter användbarhet och att göra vår programvara tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariation.

Fi Accessibility Outlined
Fi Unlocked Center

Säker autentisering

Med Single Sign-On, LDAP och SAML2 erbjuder vi enkel och säker inloggning och hantering av ditt konto. Utöver högre säkerhet, är resultaten också minskad administrationsinsats och högre användbarhet. Tvåfaktorsautentisering är ytterligare en fördel då det säkerställer säker åtkomst till ett konto.

Integritetspolicy

Vi åtar oss att skydda dina rättigheter och säkra din data. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din data, definierar våra metoder för lagring och delning och beskriver dina integritetsrättigheter. Denna riktlinje utgör grunden för Artologiks effektiva GDPR-hantering och säkerställer ett heltäckande skydd av personuppgifter.

Läs mer

Fi Quotes Square Right

Ditt förtroende - Vårt uppdrag

Vi vidtar strikta åtgärder för att alltid garantera en hög säkerhetsstandard. Artisan Global Media, med huvudkontor i Sverige, följer svensk lag samt EU:s riktlinjer för dataskydd och säkerhet. Vårt egna datacenter omfattas av höga säkerhetsåtgärder, vilket innebär att alla uppgifter om molnkunder som lagras på våra servrar är säkra. Följande faktorer bidrar till detta.

Senaste nyheter