EEA Map

Artologik är nu listat på Europeiska Edtech kartan. Listningen ger en bra bild över vår position, samt hur vårt erbjudande ser ut, i relation till andra Edtech-företag i Europa.

European Edtech Alliance (EEA) är ett konsortium som stöder grundare och leverantörer av edtech i hela Europa. Deras uppdrag är att stärka det paneuropeiska Edtech-ekosystemet, och den europeiska Edtech-kartan är ett verktyg för att uppnå detta.

"Genom att vara synliga på kartan hoppas vi kunna stödja fler skolor och högskolor", säger vår vd Linda Braunias.

Kartlistningen är ett resultat av vårt medlemskap i Swedish Edtech industry, en branschorganisation som samlar svenska edtechföretag för att stödja dem i deras arbete med att utveckla verktyg för livslångt lärande.

Läs mer om hur skolor och universitet kan använda Survey&Report