Certifierad enligt ISO 27001

Vi har återigen genomfört en positiv och framgångsrik extern revision för vår ISO 27001-certifiering.

Det faktum att ISO 27001-certifieringen klarade den årliga revisionen med framgång visar att vi tar hand om våra kunders information på ett strukturerat och säkert sätt.

"Dedikerat arbete och ett dagligt fokus på säkerhet och trygghet är grunden för detta resultat. Vi är mycket nöjda med utgången av årets revision och alla anställdas insatser, " säger vår VD Linda Brauinas.

Läs mer om ISO 27001