Skip to main contentSkip to top navigation

Senaste nyheter

Förnyad ISO 27001-certifiering

Den årliga revisionen för vår ISO 27001-certifiering är avslutad och vi är både stolta och glada över att kunna meddela att revisionen genomfördes utan avvikelse.

Kundundersökningar via HelpDesk

Tilläggsmodulen HD-SR för samman två Artologikprogram; HelpDesk och Survey&Report. Du kan koppla Survey&Report till ditt supportsystem. På så sätt kan du skicka enkäter till supportkunder och de kan ge dig värdefull feedback.

Ny användartyp i HelpDesk

En ny användartyp i HelpDesk, extern ärendeoperatör, gör det möjligt att delegera ett ärende via en engångslänk. Då kommer man direkt till sitt ärende utan att behöva logga in.

Survey&Report: om hierarkiska rapportfunktioner

En hierarkisk rapportfunktion visar dina resultat filtrerade på olika nivåer samtidigt. Till exempel så kan du jämföra svaren från hela organisationen med en avdelning eller grupp. Du kan också zooma in på en grupp i taget och titta på dem i ett närmre perspektiv.

Visste du att....

Du kan söka direkt på adresser med tilläggsmodulen HD-Map? Skriv in önskad adress i sökrutan ovanför kartan så görs sökningen automatiskt.

Ny release av TIME!

TIME har fått många nya funktioner och ett helt nytt gränssnitt. Förutom nya färger har vi bland annat ändrat placering av menyn och gjort programmet mer användarvänligt med förbättrad överskådlighet och tydligare knappar.

Gör mer med TIME

Med hjälp av våra olika tilläggsmoduler kan du anpassa TIME så att det bättre passar just dina behov.

EZ-TimeLog visar skillnaden

Använder ni EZbooking för bokningar av teknisk utrustning? Med tilläggsmodulen EZ-TimeLog kan den faktiskt använda tiden importeras till EZbooking och på så vis kan ni debitera mer noggrant. Det går också utmärkt att utvärdera skillnaden mellan bokad och använd tid.