Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigeringHoppa till sidans undernavigering

Funktionerna i projektplaneringsverktyget

Allmänt ProjectManager
Helt webbaserat
Säker inloggning
Flerspråkigt
Lättnavigerad med användarvänligt gränssnitt
Exporter data till Excel och SIE4-format
Tidredovisning som ger underlag för fakturering och löner
Integration med olika ekonomisystem såsom VISMA, Fortnox och SAP
Export till löneprogram såsom VISMA och Hogia.
Användare och behörigheter ProjectManager
Tre flexibla användarroller: administratör, projektledare och deltagare
Individuell behörighetsanpassning
Söka, redigera och exportera användare
Importera användare och skapa användargrupper
Registrering av tid, varor och tjänster ProjectManager
Registreringar av tid på datum, projekt, fas och aktivitet
Registrera inköp av material och tjänster
Registering av resekostnader för fakturering och lönehantering
Tidkoder enligt eget upplägg
Attestering av deltagares tider av projektledare och chefer
Projekt ProjectManager
Söka, redigera och kopiera projekt
Skapa projekt från mallar
Projektstruktur i faser och aktiviteter
Planera projekttid med Ganttschema
Dela material i mappstruktur
Olika kostnads-och prismodeller
Kostnads-och priskalkyl
Administration ProjectManager
Kund- och leverantörsregister
Register över varor/tjänster
Export av register till Excel
Kalenderhantering av normal arbetstid, planerad semester och tjänstledigheter
Helgdagar och veckonumrering
Skapa fakturor i PDF format
Rapporter ProjectManager
Månads och årsrapporter på registrerad tid för projekt
Grupperade tids- och planeringsrapporter
Tidplanering för projekt och personal
Projektrapporter på plan, status och resultat
Uppföljningsrapporter
Ganttschema för projekt och personer
Löne- och frånvarorapporter