Tilläggsmoduler för ProjectManager

Bygg på ProjectManager med extra funktioner för att anpassa projektverktyget till just er verksamhet. Till ProjectManager finns det en modul för koppling till katalogtjänst och en modul för flextidshantering. Dessutom finns det möjlighet att integrera ProjectManager med ekonomi- och lönesystem.

PM-LDAP - katalogtjänst

En koppling till en katalogtjänst (exempelvis Active Directory) gör att alla användaruppgifter hämtas automatiskt från ett register. På så sätt kan dubbeladministration elimineras och uppgifterna kan enkelt hållas uppdaterade och enhetliga i samtliga register. Med hjälp av vår LDAP-koppling kan du dessutom skapa en användarmiljö med "single sign-on" i systemet!

PM-Flex - flextidshantering

PM-Flex gör det möjligt för er att enkelt hålla ordning på flextid och övertid. Varje arbetad timme registreras med tidskoder och utifrån dessa kan ni se informationen i tidsscheman direkt i programmet. PM-Flex ger också ekonomipersonalen möjlighet att direkt se detaljerade sammanfattningar över vilka som ska få övertidsersättning utbetald.

Läs mer om PM-Flex (PDF)

PM-Salary Export - export av löneunderlag till lönesystem

Från ProjectManager kan man exportera underlag för löner till lönesystem. I underlaget kan även resekostnader och andra utlägg ingå. Exporten sker i olika format beroende på lönesystem. Idag finns det klara exportfiler för SIE-4format, VISMA och Hogia Lön.

PM-EcoSync - integrering med ekonomisystem

ProjectManager kan integreras med olika ekonomisystem genom modulen PM-EcoSync. Med modulen synkroniseras kunder, projekt, artiklar och du kan generera fakturor med automatik i ekonomisystemet. Vi anpassar modulen till er organisations processflöden och ekonomisystem. Ett färdigt integrationspaket finns idag för VISMA Administration 1000/2000.