Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigeringHoppa till sidans undernavigering

Funktionerna i enkätverktyget

Artologik Survey&Report innehåller smarta funktioner som skapar stora möjligheter för dig att samla in och analysera feedback. Allt från enkätskapande till analys av rapporter.

Svenska Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Personlig dashboard (startsida)
Webbaserat
Onlinehjälp och manualer
Flerspråkiga enkäter
Flerspråkig mjukvara
Användarvänligt
WYSIWYG-editor för smidig redigering
Automatiseringsfunktioner
Mobilt gränssnitt
Stöd för GDPR
Stöd för WCAG 2.1 AA
API
Anpassningsbara programtexter för enkäter och rapporter
Enkättyper Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Onlineenkäter
Pappersenkäter
Respondentenkäter
Publika enkäter
Anonyma enkäter
Enkäter via er lärplattform
Longitudinella enkäter / flödesenkäter
Enkätskapande Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Skapa enkäter baserade på mallar
Kopiera befintliga enkäter
Lägg till fördefinierade frågor
Lägg till fördefinierade frågeblock
Logik
Kvoter
Tillämpa poäng på frågor
Obligatoriska frågor
Använd bilder som svarsalternativ, exempelvis smileys
Kommentarsfält
"Jag vet inte"-svarsalternativ
Öppna svarsalternativ
Svarsbegränsningar
Sök svarsalternativ
Förhandsgranskning
Anpassad URL
Över 25 frågetyper Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Envalsfrågor
Flervalsfrågor
Matrisfrågor
Numeriska frågor
Textfrågor
Datum/Tid
Bifogad fil
Informationstexter
Avancerade frågetyper
Anpassad enkätdesign Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Lägg till era varumärkesfärger
Designtema
Sidfot/Sidhuvud
Introduktionstext
Tack-meddelande
Flytta frågor med drag&drop
Framstegsindikator
Video och bilder i frågor
Enkätdistribution Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Distribuera enkätlänk via e-post
Publicera enkätlänk online
Schemalägg uppföljningsmejl
E-postinbox
Flexibel e-postredigerare
E-postschema med mallar
Pappersutskick
Exportresultat Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Exportera rådata till Excel eller ren text
Exportera rådata till SPSS
Exportera rapport till Word, PDF, PowerPoint or as Web presentation
Tillåt respondenten att skriva ut enkät med svar
Tillåt respondenten att ladda ned sina svar
Tack-meddelande med respondentens svar
Rapporter Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Realtidsrapporter
Automatisk rapportgenerator
Rapport med ett klick
Anpassa presentationen av resultaten: Gruppera värden, ändra intervall, omkoda, redigera texter...
Modifiera individuella svar
Anpassa rapportinnehåll
Visa flera serier i ett diagram eller en tabell
Filtrera diagram och tabeller efter svar på frågor eller respondentdata
Korstabulering av data i diagram och tabeller baserat på svaren på frågor eller uppgifter från respondenterna.
Visa svarsfrekvens
Minsta antal svar för att visa ett värde 
Anpassningsbart rapporttema
Filtrera kompletta/färdiga rapporter baserat på svar på frågor eller respondentdata
Presentera individuella svar
Förhandsgranskning
Publicera rapporter online
Publicera rapporter som Word, PDF, Excel eller Powerpoint
Lösenordsskydd för onlinerapporter
Automatisk rapportdistribution
Distribuera rapporter via e-post
Rapportinnehåll - 25 diagramtyper Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Staplar- och liggande staplar
Linjediagram
Cirkeldiagram
Ytor
Punkter och bubblor
Diagram för ackumulering
Spindeldiagram
Positionskarta
Presentera frekvens eller medelvärde
Presentera beräknade värden som index, chi-två, skevhet...
Visa benämning, värde och/eller procentsats
Flexibla diagramalternativ: 3D, storlek, stil, titel, axeltexter…
Rapportinnehåll - Tabell Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Frekvens
Statistisk
Rådata
Analys
Förändring
Rapportinnehåll - Hierarki och Hybridelement Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Hybridelement
Hierarkisk rapport
Fördefiniera hierarkifilter eller låt läsarna välja
Funktioner för analys och avancerade rapporter Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Aggregerad rapport, presenterar resultat från flera enkäter
Jämför flera enkäter
Ordmoln
Avancerad analys; index, medelvärde för flera serier, korrelation, chi-2, skevhet och mycket mer
Rapportläsare med begränsad åtkomst till data
Egendefinierade mallar Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Frågemallar
Frågeblock
Enkätmallar
Enkätteman
Rapportmallar
Rapportteman
Fördefinierade rapporter
Utskick
Användar- och Respondenthantering Survey&Report Advanced Survey Advanced Report LDAP Flow LTI
Flerpartsanvändning
Importera användare från fil eller API
Importera användare via användarkatalog eller använd federerad inloggning
Aktivera och inaktivera användare
Granulära användarroller/rättigheter
Flera tilldelade användare kan arbeta med samma enkät
Importera respondenter från fil eller via API
Användarkatalogintegration för respondenter
Återanvänd respondenter eller ta bort dem efter att enkäten stängts
Säker inloggning med inloggningsuppgifter för Survey&Report
Säker inloggning med tvåfaktorsautentisering
Säker inloggning med Windowsautentisering
Säker inloggning med SAML 2.0 autentisering
Single-Sign-On
Samtyckesformulär för GDPR
GDPR - Spåra personlig data