Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigeringHoppa till sidans undernavigering

Funktionerna i resursbokningssystemet

Artologik EZbooking innehåller funktionalitet som låter dig skapa struktur och ordning kring delade resurser. Bestäm när, var, hur och av vem bokningar får ske.

Allmänt EZbooking Equip Order Visit LDAP Project
Webbaserat
Flerspråkigt
Användarvänligt
Online-hjälp och manual
Individuell välkomstsida för olika enheter
Konfigurerbart
Menylänkar
Mobilt gränssnitt
Anpassbara programtexter
Säker login
LDAP användarimport
Single-Sign-On
Besöksregistrering
Kalender och bokning EZbooking Equip Order Visit LDAP Project
Sök tillgängliga resurser
Skapa egna sökmenyer
Boka via kalendrar
Anpassa kalendrar
Lägg till egna fält i bokningsfönstret
Återkommande bokningar
Boka flera resurser samtidigt
Tillåt bokningar över flera dagar
Bokningar i olika tidszoner
Visa mina bokningar
"Favorit" funktion
Boka åt andra
Tillbehör till bokningar
Beställningar
Låt användare skapa projektförfrågan
Koppla bokningar till projekt
Konfiguration EZbooking Equip Order Visit LDAP Project
Skapa/bearbeta/inaktivera/ta bort bokningsbara resurser
Kategorier och objektfält
Flexibla bokningsregler
Rättighetsnivå
Boknings- och avbokningsregler
Helgdagar
Spärrtid i anslutning till bokning
Bokningsbara scheman
Underhåll
Pris
Pris kopplat till projekt
E-post EZbooking Equip Order Visit LDAP Project
Bokningsbekräftelse
Kopiera bokning till personlig kalender
Påminnelser
Bekräftelse vid ändrad eller raderad bokning
Information om bokning till ansvarig
Orderbekräftelse
Epostutskick
Rapporter EZbooking Equip Order Visit LDAP Project
Rapportmotorer
Definiera egna rapportmallar
Nyttjandegrad för valda tidsperioder
Bestäm innehåll i rapporter
Rapporter per objekt, användare och organisation
Fakturaunderlag
Nyttjandegrad
Rapporter för beställningsförvalning
Helger och kalenderundantag
Användaradmnistration EZbooking Equip Order Visit LDAP Project
Registrera sig själv som användare
Integration med katalogtjänst
Importera användare via fil
Aktivera och inaktivera användare
Lägg upp egna användarfält
Användarhierarki: Organisationsgrupp, Organisation, Användargrupp
Klassificering av användare
Användarroller bestämmer rättigheter
Användarrättigheter
Advanced Features EZ-Outlook EZ-Project EZ-TimeLog EZ-Display EZ-Keys
Outlook integration
Digital skyltning
Projektledning
Projektförfrågningar, notifieringar
Projektprissättning
Projektdata i rapporter och export av faktureringsdetaljer
Spåra faktiskt använd tid
Fakturera bokad tid, bokad outnyttjad och/eller använd tid.
PIN-kod för nyckelskåp
"Returnyckel" - påminnelser via e-post