Bankid Logo

Vi erbjuder numera inloggning i Survey&Report via BankID. Genom att använda BankID kan du låta dina respondenter autentisera sig i samband med att de loggar in för att svara på enkäter.

För att använda BankID behöver du addera vår tilläggsmodul med samma namn till din lösning. Utöver det förenklade inloggningsförfarandet får du då även möjlighet att låta personer registrera sig själva som respondenter. Detta innebär bland annat att personen kan svara på enkäten direkt i anslutning till registreringen.

Vid inloggning i Survey&Report via BankID följer för- och efternamn, samt personnummer med. Eftersom du kan välja att låta respondenter som registrerat sig själva se och uppdatera sin respondentinformation innebär det att de efter inloggning kan lägga till kompletterande information på egen hand, som till exempel e-postadress, bostadsort eller annat.

Vill du veta mer om lösningen är du varmt välkommen att boka en demo, eller kontakta oss.