En ny version av Survey&Report är nu släppt. Versionen innehåller uppdateringar både i enkät- och rapportdelen, samt i tilläggsmodulen SR-LTI.

Releasen av den nya versionen (5.0.8389.0) innehåller följande nyheter i enkätdelen:

  • Slumpmässig ordning på svarsalternativ och underfrågor i syfte att undvika att svarsalternativ väljs oftare på grund av ordningen de presenteras i.
  • Importera frågor från text, vilket möjliggör kopiering av frågetitlar och svarsalternativ från en extern källa.
  • Förbättringar i enkätöversikten där du kan bestämma vad som visas.
  • Respondentdatapolicy, ny funktion som ökar flexibiliteten för vilken respondentinformation som ska visas.
  • Nya möjligheter när det gäller att låta respondenter se/redigera sina uppgifter.

Kopiera rapporter
Att skapa rapporter kan vara tidskrävande. För att spara tid kan du nu kopiera delar av en rapport. När du kopierar en rapport följer det mesta från originalrapporten med - såsom innehåll, dataset, layouter/exporter, delrapporter, och de flesta inställningar.

Inställningar gällande rapportens publicering och inställningar gällande tillgängliga format vid export behöver dock anges för varje rapport.

LTI-uppdateringar
Vad gäller tilläggsmodulen SR-LTI med vilken det är möjligt att ansluta enkätverktyget till din lärplattform, har några nya funktioner lagts till. Till att börja med kan lärare nu se en översikt över kursens alla enkäter och rapporter ur ett studentperspektiv.

Du kan nu även bestämma vilka studenter som ska kopplas som respondenter till en enkät via Canvas-LTI, samt se kursinformation från Canvas på enkätens dashboard.

Detaljerad information om respektive uppdatering finns att läsa i Versionsdokumentet