Version 5 innehåller uppdaterad, modern layout och mängder av nya och förbättrade funktioner, framtagna efter våra kunders behov och önskemål. Tilläggsmodulerna SR-Flow och SR-LTI är också en del av versionen.

Survey&Report 5.0 markerar en ny era för programmet i och med det moderniserade utseendet. En trevlig nyhet är också att du numera får ännu bättre stöd av systemet vid skapandet av enkäter. Läs mer om detta och andra nyheter i versionsdokumentet.

SR-Flow gör det möjligt att skapa flödesenkät
SR-Flow möjliggör flödes- eller longitudinella enkäter genom att den tillåter hämtning av frågor, respondenter och deras svar från en tidigare enkät i ett flöde. SR-Flow är en tilläggsfunktion som kan beställas till er licens. 

SR-LTI – Anslut Survey&Report till din lärplattform
Vi vill också passa på att slå ett slag för vår LTI-plugin för LMS-system som gör att du kan ansluta enkätverktyget till din lärplattform, exempelvis Canvas, Moodle och Blackboard. Med den skapar en lärare snabbt och enkelt anonyma kursutvärderingar för sina klasser. Studenter och elever svarar direkt inne i ert LMS-verktyg.

För pris, se prislistan.

Relaterat