En ny version av Survey&Report är nu släppt. Versionen innehåller bland annat en spännande nyhet i form av interaktiva enkäter.

Interaktiva enkäter, eller responsverktyg som det också kan benämnas, är en helt ny tilläggsmodul som heter SR-Interactive Survey. Tilläggsmodulen gör att du kan skapa enkäter som lämpar sig för snabba undersökningar under möten där du direkt vill se resultatet.

Den interaktiva enkäten görs i form av en presentation som mötesdeltagarna/respondenterna ansluter till, enklast genom att skanna en QR-kod med sin mobila enhet.

Du som presentatör kan mixa sidor där du till exempel visar text och bilder, med sidor som innehåller frågor. Respondenterna svarar på frågorna i mobilen och resultatet visas i form av diagram och ordmoln direkt i presentationen.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Övrigt innehåll i versionsreleasen
Dessutom innehåller releasen av den nya versionen utveckling av följande funktioner:

Enkätdelen

  • Utökad enkäthistorik
  • E-postutskick
  • Frågetypen video

Rapportdelen

  • Grupperingsrapport: Enkätbehörighet
  • Grupperingsrapport: Dölja tabelldata i summeringsgrad

Administrationsdelen

  • Inaktivering/anonymisering/borttagning av användare
  • Anonymisering/borttagning av respondenter
  • Alfabetisk sortering av respondentkategorier

Du kan läsa mer om alla versionsnyheter i versionsdokumentet.