Hoppa till sidans huvudinnehållHoppa till sidans huvudnavigeringHoppa till sidans undernavigering

Funktionerna i ärendehanteringssystemet

Artologik HelpDesk innehåller en mängd smarta och avancerade funktioner som skapar möjligheter för dig att sätta upp ett ärendehanteringssystem baserat på just dina behov.

Allmänt HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Webbaserat
Flerspråkigt
Du är din egen administratör
Omnikanallösning för ärenderegistrering
Dashboard
Delegering av ärenden
SLA
Manuell tidsregistrering
Automatisk tidsregistrering
Koppla ihop HelpDesk och ditt Active Directory
Koppla produkter från produktkatalog till ärende
Nöjdhetsenkäter
Geografisk spårning av ärende
Bildarkiv – ladda upp t.ex. logotype för att infoga på välkomstsidan
Egendefinierad välkomstsida för varje användarroll
Forum/nyhetsfunktion
Mobilt gränssnitt
Användarhantering HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Organisationer
Organisationsgrupper
Supportgrupper
Supportmedlemmar
Kunder
Manuell registrering av kunder och supportmedlemmar
Lägga upp ny användare i samband med registrering
Import av användare från fil
Import av användare från katalogtjänst
Ärenderegistrering HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Kunden registrerar själv, inloggad i programmet
Operatör registrerar åt kunden
Manuell registrering utifrån inkommande e-post
Automatisk registrering (enligt regler) utifrån inkommande e-post
Registering via webbformulär på webbplats
Registrering via formulär på extern webbplats
Kontrollfrågor, specifika för varje ärendetyp
Möjlighet att bifoga fil
Möjlighet att lägga upp ny kund vid registrering
Möjlighet att avsluta ärende direkt vid registrering
Utgå från standardärende (mall för typiskt ärende)
”Quick-case” – ärenden som kan avslutas direkt vid registrering
Kopplade ärenden
Underliggande ärenden
Lokalisera och söka efter ärende direkt på en karta
Varningar och Påminnelser HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
E-postpåminnelser angående inkommande ärenden
Gör egna urval och filtrera ärendelistan för att visa önskade ärenden
Välj önskade rubriker i ärendelistan och sortera efter önskad rubrik
SLA-påminnelser via e-post och ikoner
E-postpåminnelser till supportmedlemmar
Ärendehantering HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Ange alternativa kontaktpersoner hos kund
Standardsvar, specifika för varje ärendetyp
Dokumentera aktiviteter
Att-göra-lista
Dokumentera lösning
All e-post kring ett ärende samlas på ärendet
Skicka/ta emot e-post från ärendet
Skicka/ta emot e-post mellan ärenden
Ärendestatus
Ändra status under ärendets gång
Ändra ärendestatus manuellt
Understatusar på ärenden
Sätt prioritet
SLA (och prioriteringar)
Ange förväntat start-datum
Ange förväntat slut-datum
Slutkund
Se ärendehistorik – loggning av vad som har hänt på ärendet
Delegera ärende till annan operatör
Delegera ärende till supportgrupp
Delegera en del av ärendet till annan operatör
Extern ärendeoperatör med begränsad behörighet
Få information om ärendets SLA-tidsgränser
Koppla ihop ärenden som har samma orsak
Klassificera ärenden
Registrerar tiden för hantering av ett ärende
Skapa fakturaunderlag av registrerad tid
Koppla artiklar från artikelregister till ärenden
E-post och meddelanden HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Flera e-postadresser till systemet
Flera e-postadresser
E-postadress till varje användare
E-postadresser kopplade till supportgrupper
E-postsignatur per användare
Mallar för e-postkvittens och för e-post vid avslut
E-postkvittens till kund vid registrering
Möjligt att skicka automatgenererat e-post vid avslut
E-post till avslutat ärende återöppnar ärendet
Kunskapsdatabas och FAQ HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Supportpersonal kan söka bland alla ärenden
Kunder kan söka i FAQ:n
Gruppera FAQ-ärenden i FAQ-listor
Skapa ärende direkt för FAQ:n
Lägga till ett ärende i FAQ:n när det avslutas
Översätta FAQ-ärenden till flera språk
Göra sökning i FAQ:n tillgängligt publikt
Koppla FAQ-listor till valda organisationer
Publicera FAQ-listor utanför HelpDesk
Rapporter HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Göra egna urval och grupperingar och spara dessa
Ju fler tilläggsfunktioner, desto fler filter
Behörighetshantering (även för kunder)
Exportera dina resultat till Excel
Organisationsrapporter
SLA-rapporter
Hanteringstid
Tidsregistreringsrapporter
Ärendehistorik (se vad som gjorts på ett urval av ärenden)
Ärendelista (export av önskad ärendedata)
Ärendevolym (visa grafiskt över tid)
Volymrapport (antal ärenden och fördelning)
Nöjdhetsrapporter
Produktrapporter
Rapport som visar ärenden på en karta (för en viss tidsperiod)
Definiera kundförfrågningar HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Supportobjekt
Objektgrupper
Objekthierarki
Koppla objekt (ärendetyper) till kund och till operatör
Koppla objekt till supportmedlemmar
Time registration HelpDesk Advanced SR LDAP TIME Track Map Forms
Ange öppettider (för beräkning av hanteringstid, SLA m.m.)
Spåra tid för varje ärende
Registrera tid som lagts på ärendet
Blockera timmar per kund
Utdrag av tidrapporter
Ta ut fakturaunderlag för den tid som lagts på ärendet